• CaviWipes™ 2.0

    Thế hệ tiếp theo của CaviWipes có hiệu quả phòng chống hơn 40 mầm bệnh trong 2 phút, tuyên bố mạnh mẽ về hiệu quả với khả năng tương thích vật liệu tuyệt vời.

  • CaviWipes™ Bleach

    Chứng minh hiệu quả phòng chống hơn 40 vi sinh vật có liên quan. Pha loãng chất tẩy rửa 1:10. Không cần dùng thiết bị bảo hộ cá nhân.

  • CaviCide1™

    Chất vệ sinh và khử khuẩn một bước nhanh chóng, hiệu quả được cung cấp ở nhiều hình thức để giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo với thời gian tiếp xúc 1 phút.