• MetriCide™ OPA Plus

  Khử khuẩn nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt, không thể tiệt khuẩn.

 • MetriCide™

  Không có chất hoạt động bề mặt, được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt.

 • MetriCide™ 28

  Được khuyến nghị sử dụng cho thiết bị và dụng cụ có thể ngâm, nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.

 • MetriCide™ Plus 30

  Được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.