MetriCide OPA Plus

MetriCide OPA Plus là chất khử khuẩn mức độ cao để tái xử lý trang thiết bị y tế bán thiết yếu, nhạy cảm với nhiệt mà không thể tiệt khuẩn khi dùng theo hướng dẫn sử dụng. Đó là một dung dịch không chứa glutaraldehyde (hoạt chất là ortho-Phthalaldehyde), có thể sử dụng trong máy tái xử lý ống nội soi tự động (AER) hoặc sử dụng trong quy trình vệ sinh theo cách thủ công.

Tính năng và lợi ích

Que thử dung dịch MetriCide OPA Plus là một sản phẩm theo dõi nồng độ, để sử dụng với MetriCide OPA Plus có nồng độ khuyến nghị tối thiểu (MRC) là 0,3%.

 • Khử khuẩn nhiều loại ống nội soi và trang thiết bị y tế bán thiết yếu khác nhạy cảm với nhiệt
 • Được thiết kế để sử dụng trong cả quy trình tái xử lý dụng cụ theo cách tự động và thủ công
 • Khi dùng trong quy trình thủ công, sản phẩm này sẽ khử khuẩn trong 12 phút ở 20C và có thể tái sử dụng trong tối đa 30 ngày (khi được theo dõi theo hướng dẫn trên nhãn) – chất khử khuẩn mức độ cao có thời gian tái sử dụng lâu nhất trên thị trường hiện nay*
 • Khi sử dụng trong AER, sản phẩm sẽ khử khuẩn trong 5 phút ở 25C trong AER và có thể tái sử dụng trong tối đa 14 ngày (khi được giám sát theo hướng dẫn trên nhãn)
 • Que thử dung dịch MetriCide OPA Plus cho kết quả nhanh – chỉ trong 60 giây

* tính đến tháng 10 năm 2020.

Thông tin đặt hàng

MetriCide OPA Plus 1 gallon – 4 can/thùng

SKU 10-6000

Que thử dung dịch MetriCide OPA Plus – 100 que thử/lọ, 2 lọ/hộp

SKU 10-602

Bơm phân phối (Gallon)

SKU 46-1001

Tài nguyên

Nhấp vào đây để xem tất cả thông tin và tài nguyên liên quan đến sản phẩm.

Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide OPA Plus Spanish Mexico SDS
Safety Data Sheets (SDS)
Metricide OPA Plus US SDS
Sales Sheet
EmPower & MetriCide OPA Plus Sales Sheet
Sales Sheet
MetriCide OPA Plus Sales Sheet
Sales Sheet
EmPower & MetriCide OPA Plus Sales Sheet
Sales Sheet
MetriCide OPA Plus Sales Sheet

Sản phẩm liên quan

 • MetriCide™ 28

  Được khuyến nghị sử dụng cho thiết bị và dụng cụ có thể ngâm, nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.

 • MetriCide™

  Không có chất hoạt động bề mặt, được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt.

 • MetriCide™ Plus 30

  Được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.