MetriCide

MetriCide được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại thiết bị không thiết yếu, bán thiết yếu và thiết yếu, đồng thời có thể sử dụng lại trong tối đa 14 ngày.

Tính năng và lợi ích

Dung dịch đã hoạt hóa phải cao hơn nồng độ hiệu quả tối thiểu (MEC) của glutaraldehyde, như được đo bằng chỉ thị hóa học.

Que thử MetriTest™ 1,5% là sản phẩm theo dõi nồng độ glutaraldehyde để sử dụng trong các dung dịch chứa glutaraldehyde với nồng độ hiệu quả tối thiểu (MEC) là 1,5% glutaraldehyde. Cần phải kiểm thử dung dịch glutaraldehyde trước mỗi lần sử dụng.

 • Được đề xuất sử dụng cho thiết bị có thấu kính như ống nội soi cứng và/hoặc mềm
 • Tương thích với thiết bị và dụng cụ y tế nhạy cảm với nhiệt
 • Không chứa chất hoạt động bề mặt

Thông tin đặt hàng

MetriCide 1 gallon – 4 can/thùng

SKU 10-1400

Que thử MetriTest 1,5% – 60 que thử/lọ, 2 lọ/hộp

SKU 10-303

Tài nguyên

Nhấp vào đây để xem tất cả thông tin và tài nguyên liên quan đến sản phẩm.

Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Powder Activator Spanish Mexico SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Spanish Mexico SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Powder Activator US SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Powder Activator Vietnamese SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Powder Activator Arabic SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Powder Activator Taiwan SDS (Traditional Chinese)

Sản phẩm liên quan

 • MetriCide™ 28

  Được khuyến nghị sử dụng cho thiết bị và dụng cụ có thể ngâm, nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.

 • MetriCide™ OPA Plus

  Khử khuẩn nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt, không thể tiệt khuẩn.

 • MetriCide™ Plus 30

  Được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.