MetriCide Plus 30

MetriCide Plus 30 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại thiết bị không thiết yếu, bán thiết yếu và thiết yếu, đồng thời có thể tái sử dụng trong tối đa 28 ngày.

Tính năng và lợi ích

Dung dịch đã hoạt hóa phải cao hơn nồng độ hiệu quả tối thiểu (MEC) của glutaraldehyde, như được đo bằng chỉ thị hóa học.

Que thử MetriTest™ 1,8% là sản phẩm theo dõi nồng độ glutaraldehyde để sử dụng trong các dung dịch chứa glutaraldehyde với nồng độ hiệu quả tối thiểu (MEC) là 1,8% glutaraldehyde. Cần phải kiểm thử dung dịch glutaraldehyde trước mỗi lần sử dụng.

 • Được khuyến nghị sử dụng cho thiết bị và dụng cụ có thể ngâm, nhạy cảm với nhiệt
 • Chứa chất hoạt động bề mặt

Thông tin đặt hàng

Bơm phân phối (Gallon)

SKU 46-1001

Tài nguyên

Nhấp vào đây để xem tất cả thông tin và tài nguyên liên quan đến sản phẩm.

Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Plus 30 liquid activator Spanish Mexico SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Plus 30 Spanish Mexico SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide 30 Plus Liquid Activator US SDS
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Plus 30 Solution (Canada – French)
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Plus 30 Liquid Activator (Canada – French)
Safety Data Sheets (SDS)
MetriCide Plus 30

Sản phẩm liên quan

 • MetriCide™ 28

  Được khuyến nghị sử dụng cho thiết bị và dụng cụ có thể ngâm, nhạy cảm với nhiệt. Chứa chất hoạt động bề mặt.

 • MetriCide™ OPA Plus

  Khử khuẩn nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt, không thể tiệt khuẩn.

 • MetriCide™

  Không có chất hoạt động bề mặt, được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay với nhiều loại trang thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt.