Cách mua

Để Metrex giúp bạn kiểm soát nhiễm khuẩn. Chúng tôi bán sản phẩm của mình độc quyền thông qua các nhà phân phối được ủy quyền trên toàn cầu. Mối quan hệ này mang lại những lợi ích cho phép chúng tôi tập trung vào những việc mình làm tốt nhất: nghiên cứu và phát triển sản phẩm phòng ngừa nhiễm khuẩn, hỗ trợ sử dụng hợp lý các sản phẩm này thông qua nguồn tài nguyên giáo dục và cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo kỹ thuật.

Tìm đại diện bán hàng của bạn

Tìm nhà phân phối thương mại/y khoa hoặc nhà tư vấn bán hàng Metrex tại địa phương của bạn.

Nhà phân phối

Đại diện bán hàng quốc tế

EMANUEL SIRAGUSA 
Giám đốc cấp cao, Phát triển kênh

Điện thoại ở Hoa Kỳ: +1 714 516 7520
Email: emanuel.sirgusa@kavokerr.com
Khu vực quản lý: Toàn cầu (trừ Bắc Mỹ & Trung Quốc)

 

ANA MARIA HENRIQUEZ
Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực – Mỹ Latinh
Điện thoại: +52 55 442 2837
Email: ana.henriquez@metrex.com
Khu vực quản lý: Mỹ Latinh

 

AHMED ALI MAHDI MOHAMMED
Chuyên gia sản phẩm – Ả Rập Xê Út
Điện thoại: +966 56 845 9496
Email: ahmed.shosha@metrex.com
Khu vực quản lý: Ả Rập Xê Út

MOHAMMED SALEH 
Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực – Trung Đông và Châu Phi
Điện thoại: +971 56 685 9404
Email: mohamed.saleh@kavokerr.com
Khu vực quản lý: Trung Đông & Châu phi

 

JOANNE TAN 
Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực – Châu Á Thái Bình Dương

Điện thoại: +65 9729 9112
Email: joanne.tan@metrex.com
Khu vực quản lý: Châu Á Thái Bình Dương

 

ALEX TKACHENKO 
Giám đốc phát triển kinh doanh – Châu Âu & Cộng đồng các quốc gia độc lập

Điện thoại: +31 (068) 303-6603
Email: alexander.tkachenko@metrex.com
Khu vực quản lý: Châu Âu & Cộng đồng các quốc gia độc lập