Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Chúng ta KHÔNG được phép để bất kỳ ai bị nhiễm thêm bệnh tiềm ẩn ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chính vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng tất cả mọi người ở tất cả các lĩnh vực trong môi trường chăm sóc sức khỏe đều được bảo vệ thích hợp khỏi lây nhiễm chéo, từ đó giúp họ tập trung vào điều quan trọng nhất: Cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân.

Hãy giao phó sứ mệnh bảo vệ cơ sở, nhân viên và bệnh nhân của bạn vào sản phẩm của công ty có hàng ngàn cơ sở chăm sóc sức khỏe sử dụng mỗi ngày. Hãy vững tin vào Metrex.

JOANNE TAN

Giám đốc kinh doanh thiết bị y tế Metrex – Châu Á Thái Bình Dương

+65 9729 9112

joanne.tan@metrex.com

Khu vực quản lý: Châu Á Thái Bình Dương

 

Tìm đại diện tại địa phương của bạn

Tìm nhà tư vấn về sản phẩm Metrex tại địa phương của bạn hoặc tìm thêm thông tin về quan hệ đối tác đại lý của chúng tôi.