Toàn nhân loại đoàn kết chống dịch bệnh

Nhân loại đấu với Đại dịch. Virus di chuyển tự do và không quốc gia nào tránh được nguy cơ bùng phát đại dịch